Videos

Participatory approach in Wicklow Democratic School

Participatory approach in Primary School Slunovrat

Contextualization of environmental education in terms of participation in Central Europe

Udział dzieci i młodzieży w programach edukacji ekologicznej

Participative approach to education – methods and principles

Részvételi környezeti nevelés

Jak být součástí environmentální změny? Participace mladých v environmentálním vzdělávání

Ako byť súčasťou environmentálnej zmeny? Príklady participatívnej environmentálnej výchovy

Climate (love)story: how to communicate and engage people

Constructive journalism as a way of fair reporting about climate change

Participatory Environmental Education: Earth Force and their experiences from the United States