Traces of Life Action

Életjelek Akció – Közös munka a fotómegosztástól a helyi Natura 2000-ig

Réka Könczey

The Ladder of Participation: Level 4

„A tavaszt záró, nyárnyitó zöld jeles ünnepek alkalmából csatlakoztunk az “Életjelek” Akcióhoz. A feladatunk az volt, hogy keressük meg az iskolánkhoz legközelebb eső Natura 2000 területet, látogassunk el ide és figyeljük meg az itt élő növény- és állatfajok életjeleit. A [Természetbarát szakkörösök a] Pati erdőbe kerékpároztunk, itt gyűjtöttünk életjeleket a honos fajokról. A túráról készült fotókat elküldtük a pályázatra és izgatottan várjuk a sorsolás eredményét.“ (Jakab Márta, Kaposmérő)

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola, 4.o. látogatása a Kányavári Szigeten (HUBF30003 )

Annak részletezése, hogy az olvasó mit fog megtudni a fejezetből

  1. Hogyan vesszük rá 5-17 éves gyerekek vagy tanulók csoportjait a saját természeti környezetük megismerésére az okoseszközök és az Internet alkalmazásával?
  2. Egy komplex természetvédelmi fogalomkör (azaz a közösségi jelentőségű, Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek) jobb megértését a többféle társas élmény és a közös kreatív feladat, valamint annak nyilvánossága segíti.
  3. Az évfolyamokon átívelő közösségérzetet a közeli természeti értékre irányuló, évente ismétlődő figyelem erősíti.

A program szándéka és célja a részvételi környezeti nevelés kontextusában

Az Életjelek Akció egyszerre kívánja segíteni a Natura 2000 fogalom megismerését, a terepi élménypedagógiát, a kötődést a természeti értékhez és a saját nagyobb közösségéhez, a digitális lehetőségek környezeti nevelési felhasználását.

Az Akció tartalma: a csoport az óvodája, iskolája környezetében (önálló kutatás vagy a felsőbb évfolyamok segítsége, hagyománya alapján) találja meg a Natura 2000 területet, látogassa azt meg, készítsen fotót, és töltse fel egy közös (országos) digitális térképre a terület Natura-kódjával és a csoport adataival együtt. A közös térképen keressék meg a közeli óvodák és iskolák fényképeit, valamint nézzék meg a „saját“ Natura 2000 területre kilátogató többi csoportot és fényképeiket.

Az Akció célja, hogy megismerjék a helyi, és egyben közösségi jelentőségű természeti értékeket, kötődjenek azokhoz, és kötődjenek az adott természeti értékkel foglalkozó többi csoporthoz is. Az évente ismétlődő fotós kirándulás segíti az évfolyamok, kohorszok közötti kapcsolatot, hiszen összehasonlítják az adott tájról, ottani élőlényekről, nyomaikról és önmagukról készített képeket. Miközben az adott tájrészlet (azaz a legközelebbi Natura 2000 terület) ismerőssé válik, annak változását is regisztrálja az óvoda vagy iskola nagyobb közössége. A virtuális nyilvánosság a helyi értékek iránti büszkeség mellett segíti a környezeti nevelés iránt elkötelezett csoportok közötti kapcsolatok erősítését is.

Az Életjelek Akció óvodások és iskolások csoportjai mellett családi, szakmai, települési, szabadidős és más csoportok számára is alkalmas szerte az Európai Unióban, amennyiben Natura 2000 terület elérhető távolságban van lakóhelyüktől, munkahelyüktől, és azt évente legalább egyszer meg tudják látogatni.

Szakkifejezések magyarázata

Natura 2000: Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását. A Natura 2000 területhálózat és az intézkedések rendszere a biodiverzitást hivatott fenntartani Európában úgy, hogy a természeti erőforrások sokféle hasznosítását is lehetővé teszi. A Natura 2000 rendszer közérthető konstrukció, amely a különben komplex fenntarthatatlansági problémák több típusát, és a biodiverzitás fogalmát is érthetőbbé teszi. A rendszer területhálózata Magyarország területének ötödét lefedi, és bármely településről 20-25 km-en belül elérhető.

A konkrét program fontos sarokkövei és alkotóelemei

Az akcióidőszak (május utolsó és június első hete) jeles zöld napokban gazdag, és ugyanakkor az osztálykirándulások ideje is. Számos élőlény, közöttük a Natura 2000 jelölő fajok is könnyebben észlelhetőek, mint más évszakokban. Amennyiben ősszel vagy télen szerveznénk meg az Akciót, az élőlényeknek inkább a nyomaival, életjeleivel (termések, lábnyomok, rágásnyomok, ürülékek, jellegzetes búvóhelyek, elhagyott tollak vagy szőrszálak stb.) fogunk találkozni. Ezek felismerése, értékelése is fontos.

Az Akció nem botanikai vagy zoológiai felvételezést végez, hanem fotódokumentációt készít. A csoportot kísérő felnőttek helyismerete fontos. A fajismeret azonban nem létfontosságú, mivel a fotók alapján azokat mások is meghatározhatják, és mobilapplikációkhoz (fajbook, inaturalist stb.) is fordulhatunk. A jelölő fajok között sok könnyen felismerhető faj van, ugyanakkor az állatok életnyomai sokszor csak közelítő laikus meghatározást tesznek lehetővé. Mindezzel legyünk elégedettek! Ne keserítsen el senkit, ha nem tud minden kérdésre válaszolni!

A fotókon lévő életjelek meghatározása érdekében kapcsolattartási, visszajelzési email-címet működtettünk az éves Akciók idején, és azt követően még két hétig. Csak két esetben volt szükség erre a funkcióra.

A kísérő felnőttek a kiválasztott Natura 2000 területről előzetesen tájékozódjanak! Ehhez a Natura 2000 Network Viewer honlapon az adott terület Standard Adatlapját kell elolvasni, és néhány érdekességet megjegyzeni. A magyar és angolnyelvű leírások 6.3. (Természetvédelmi intézkedések) szakaszában biztosan elég érdekességet olvasunk majd. A 3.1. és 3.2. szakaszokban találjuk a jelölő élőhelyeket és jelölő fajokat, amelyekkel a területeken is találkozhatunk. A fajokról (nevük alapján) további információt a neten találunk.

A fotó- és szövegfeltöltésre alkalmas felszín létrehozásához kérjük intézményünk rendszergazdájának segítségét. Mi Google Maps alapú térképet alkalmaztunk, és azon a fotókat és adatokat rövid biztonsági ellenőrzés után hoztuk nyilvánosságra.

Fontos, hogy a térkép éveken keresztül elérhető maradjon, hiszen ez a záloga annak, hogy a résztvevő közösségek helykötődése nemcsak térbeli, hanem időbeli, ismétlődő élmények alapján is fejlődik.

Az első évben lehetőségünk volt ajándékokat adni a feltöltők nagyjából felének, egyszerű sorsolásos módszerrel. A többi évben a csoportok tárgyjutalmak nélkül is szívesen kirándultak, fotóztak és barangoltak a többi feltöltés között. Ha nem várunk nagy elérést, akkor nem szükséges drágán reklámoznunk az Akciót.

Mivel a legközelebbi helyszínt kell megkeresni, felfedezni, ezért a helyszínre való eljutás várhatóan nem lesz megterhelő, sem időben, sem pénzben.

Saját okoseszköz nélküli csoportoknál (például óvodások esetében) a kísérő felnőtt készít fényképet, illetve a látogatás után elkészülő alkotások (rajzok, montázsok stb.) fényképe is feltölthető.

A program végzése során fellépő (lehetséges) kockázatok

A kirándulás kockázatai nem különböznek bármely más kirándulás kockázataitól.

A szervező számára fontos, hogy az informatikai háttér biztonságos legyen.

A szervező és a résztvevők számára is fontos, hogy a sokféle résztvevő által feltöltött képek és szövegek ne sértsék sem az adatvédelmi jogokat, sem az etikai igényeket. Ennek érdekében gondosan kell megfogalmazni az Akciófelhívást, és a feltöltésre beküldött adatokat publikálás előtt vagy után ellenőrizni kell. A sértő feltöltéseket törölni kell, lehetőleg a feltöltő egyidejű értesítésével. A mi esetünkben nem fordult elő ilyen.

A tanulók, diákok kompetenciáit érő hatások

Az Életjelek Akció az alábbi kompetenciákat fejleszti a résztvevő diákokban:

Az osztályra, az iskolára és a helyi közösségre gyakorolt hatások

A megfigyeléseket és fotózást iskolai osztályok, iskolai csoportok, óvodai csoportok végzik, s ez közösség-erősítő hatású. A résztvevő csoportok által a nyilvánosság elé tárt helyi – és egyben európai jelentőségű — életjelek, életnyomok büszkeséggel töltik el, és megerősítik természetkötődésüket és helykötődésüket.

Speciális közösségerősítés adódik abból, hogy ugyanazon kistérségre vagy tájegységre évente ellátogató fotós csapatok tudnak egymásról és ismerik egymás fotóit. Ez a tájért, egyben Natura 2000 közösségi értékhez és egymáshoz való kötődésüket erősíti. Ez a hatás egyértelműen látszik az azonos intézmények idősebb és fiatalabb csoportjainak eredményeiben (feltöltéseiben): mintha felelősségükké vált volna meglátogatni az előző évfolyam által már dokumentált tájat, értéket. A közösségerősítés azonos éven belül is érzékelhető, mivel a résztvevők a többi, környékbeli csapat fotóit és adatait is megnézik.

A fotómegosztásos Akciót, amelyhez hasonló számos található a közösségi platformokon, 2016 májusában hoztuk létre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ökoiskolai munkacsoportjában. 2018-ban az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága az Életjelek Akcióval szinte pontosan azonos fotózós-feltöltős akciót hirdetett meg a Natura 2000 Nap alkalmából egész Európa számára. Ez a tény megerősítette a Magyarországi Ökoiskolák Hálózatát abban, hogy a környezeti nevelésnek lehet egyszerre terepi és online formája. Fontos felismerés volt az is, hogy a helyi közösséghez és az európai közösséghez tartozás is megélhető egyszerre.

2016 és 2017 májusa után az Akciót – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet átalakulása miatt – 2018-ban nem tudtuk meghirdetni. Az előző évek jó tapasztalatai alapján a zöld óvodák és ökoiskolák sok csoportja ennek ellenére megszervezte a közeli Natura 2000 területre a fotós túrát, és arról saját honlapjukon beszámolt (példák itt és itt).

További források

Letöltés