Badacz wody

Jaroslaw Szcczygiel

Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności.

The Ladder of Participation: Level 4

!!! NOT FORMATTED, WAITING FOR EN TRANSLATION !!!

Woda ma związek niemal ze wszystkim na świecie, a ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach doświadczających problemów z wodą. Dlatego ważna jest edukacja młodzieży oraz zachęcanie ich i społeczności lokalnych (bez względu na to gdzie na świecie się znajdują) do oszczędzania wody i upowszechniania przesłania poszanowania wody.

Wyzwania programu są tak skonstruowane, by mogły zostać wykonane przez uczniów w wieku od 8 do 14 lat i dają im szansę nauczenia się wielu nowych rzeczy. Każde zadanie ma określony stopień trudności (łatwe, średnie i trudne) odzwierciedlający ilość informacji koniecznych do przyswojenia. Ze względu na szeroki zasięg tego międzynarodowego programu został on zaprojektowany tak, by zawierać wiele różnych odniesień do zagadnień objętych programami nauczania we wszystkich jedenastu krajach, na takich przedmiotach jak: geografia, nauki przyrodnicze, matematyka i nauka pisania i czytania. Nie jest on ukierunkowany na spełnianie wymogów programu nauczania żadnego konkretnego kraju. Celem programu Badacz Wody jest również promowanie szeregu istotnych wartości, aby zachęcić do zaangażowania lokalne i globalne społeczności. Ponadto, uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się prowadzenia prezentacji, komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i zarządzania projektem.

Uczniowie sami decydują, które problemy są dla nich najważniejsze, i na których zagadnieniach chcieliby się skupić. Możesz zorganizować głosowanie na forum całej szkoły lub dla członków zespołu. Program Badacz Wody z założenia jest elastyczny, by dać zespołom możliwość wykonywania wyzwań z dowolnej misji w dowolnej kolejności. Nie ma obowiązku ukończenia jednej misji przed rozpoczęciem drugiej.

Biorąc pod uwagę różnice kulturowe, różnorodność wyzwań i różny stopień wykorzystania wody, stworzyliśmy szereg wyzwań przypisanych czterem głównym obszarom misji:

Cenna woda – Jak możemy oszczędzić wodę z cieknących kranów i przecieków?

Wykonywane przez nas w domu i szkole codzienne czynności wpływają na nasze lokalne społeczności. Uczniowie zastanowią się nad różnicami pomiędzy krajami, które mają bardzo dużo i bardzo mało wody, i dowiedzą się, dlaczego oszczędzanie wody oznacza również oszczędzanie energii i pieniędzy i jest ważne dla nas wszystkich. Podczas lekcji i wyzwań wykonywanych potajemnie uczniowie będą kontrolować kapiące w ich szkole krany i sprawdzać, gdzie jeszcze w domu marnuje się wodę w łazience, kuchni czy ogrodzie, a następnie zostaną zachęceni do podjęcia działań mających na celu zmianę zachowań marnujących wodę i wymyślenia działań mających na celu oszczędzanie wody w domu, szkole i lokalnej społeczności.

Czysta woda – Czy wypiłbyś wodę z lokalnego jeziora?

Ważne jest, aby dbać o czystość wód, i w jaki sposób brudna woda wpływa nie tylko na nas, ale również na wszelkie formy życia na ziemi. Uczniowie zbadają, jaki wpływ ma czysta woda na bioróżnorodność i zobaczą, jak brudna woda może zaszkodzić glebie, roślinom i zwierzętom, badając jakość wody w okolicy i zastanawiając się nad czynnikami, takimi jak śmieci i wykorzystanie gleby. Wyzwania mają również na celu skłonienie uczniów do zastanowienia się nad tym, co powinni, a czego nie powinni spłukiwać do kanalizacji oraz do zrozumienia, jak wpływa to na infrastrukturę i środowisko. Podejmą działania, angażując się w globalny projekt obserwacji zbiorników wodnych.

Tajemnicza woda – Czy wiesz, ile wody potrzeba, by zaparzyć filiżankę herbaty?

Wszystko, począwszy of bawełnianej koszulki, a skończywszy na kartce papieru, wymaga wody w procesie produkcji. Uczniowie poznają kulisy życia szkoły, by dowiedzieć się, gdzie w niej kryje się woda. Zostaną zachęceni do zastanowienia się nad zmianami, które będzie można wprowadzić w ich domach i szkole, aby zmniejszyć zużycie wody poprzez jej oszczędzanie, ponowne wykorzystanie rzeczy, czy zastanowienie się nad jadłospisem w szkolnej stołówce lub zawartością wody w ubraniach. Wyzwania mają także na celu skłonienie uczniów do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ze wszystkimi członkami szkolnej społeczności, by odkryć, gdzie ukryta jest woda.

Woda na swiecie – Jak daleko byłbyś w stanie pójść, aby zdobyć szklankę wody?

Zużycie wody w domu i szkole może wpłynąć na lokalne społeczności na całym świecie borykające się z problemami, takimi jak bezpieczny dostęp do czystej wody czy zmiany klimatyczne. Wyzwania pomogą uczniom zrozumieć powiązania między czystą woda a zdrowiem, poziomem życia i zmianami klimatu. Uczniowie zastanowią się także nad przepaścią pomiędzy osobami posiadającymi dostęp do czystej wody z kranu, dostępnej na zawołanie, a ludźmi żyjącymi w różnych zakątkach świata, którzy czasem muszą pokonać ogromne odległości, by zdobyć wodę, która często jest niezdatna do spożycia. Podejmą działania mające na celu oszczędzanie wody, by zmniejszyć skalę zmian klimatycznych na całym świecie i zapewnić każdemu zdrowe i bezpieczne środowisko życia.

Ryzyko realizacji programu należy rozważyć na poziomie nauczycieli – którzy są koordynatorami projektu w szkole oraz dzieci – beneficjentów programu. Ryzyko związane z realizacją programu po stronie nauczycieli związane jest z tym, że realizacja programu jest nieobowiązkowa i stanowi dodatkową pracę. W związku z licznymi innymi obowiązkami może zabraknąć czasu na realizację programu. Ryzyko realizacji programu po stronie uczniów związane jest z tym, że woda, jej oszczędzanie i zużycie jest szerokim zagadnieniem. Ograniczenie zużycia wody w szkole, czy w społeczności lokalnej nie jest namacalnie widoczne w skali mikro.

Jakie korzyści niesie uczniom i szkole uczestnictwo w programie?

Worksheet

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 8-14 lat. Drużyny są bardzo elastyczne i mogą składać się z uczniów jednej klasy, zajęć pozalekcyjnych lub uczniów z różnych roczników. Jeśli wiek członków waszego zespołu jest bliżej dolnego limitu dla uczestników programu (8-10 lat), prawdopodobnie będą oni potrzebowali większego zaangażowania nauczyciela, natomiast starsi uczestnicy lub grupy mieszane wiekowo powinny poradzić sobie samodzielnie z większością wyzwań. Jednym ze sposobów rekrutacji członków zespołu jest zorganizowanie spotkania na temat programu Badacz Wody i wyłonienie ochotników. Zalecane jest, by opiekunem zespołu badaczy wody był jeden nauczyciel lub pracownik szkoły.

Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby członków drużyny badaczy wody. Im więcej uczniów tym lepiej – ograniczenie ich liczby może zostać wymuszone jedynie przez ilość dostępnych materiałów dydaktycznych. Optymalna liczba członków zespołu to 10-15 uczniów. Większe drużyny można podzielić na podgrupy, które będą realizować różne wyzwania lub misje.

Materiały pomocnicze i dydaktyczne dostępne są dla uczestników programu zarówno w wersji polskiej, jak i międzynarodowej. Większość zadań realizowanych w ramach programu nie wymaga specjalistycznego sprzętu poza komputerem — uczniowie zdają sprawozdanie ze swoich działań, publikując informacje w sieci i mogą także opisać swoje doświadczenia na blogu. Jeśli potrzebne są jakieś inne urządzenia, będzie to zaznaczone we wskazówkach dla nauczycieli. Jeśli klasy szkolne nie są wyposażone w komputery, dobrze jest z wyprzedzeniem zarezerwować dostęp do pracowni komputerowej.